Úvodní stránka » Informace - postup při zprostředkování práce

Rámcové informace pro zprostředkování práce

 

 1. Zprostředkování práce provádím na základě povolení GŘ Úřadu práce České republiky – viz zde - po zadání jména „Antonín Polanka“ do názvu
 1. Za zprostředkování zaměstnání ve smyslu zák.435/2004 Sb, §14 a §58 není od fyzické osoby požadována žádná úhrada
 1. Zprostředkování práce provádím pro pracovní agentury zejména z Bavorska, ale také ze Saska a Duryňska (Thüringen) a také přímo pro konečné zaměstnavatele. Hlavními partnery jsou pracovní agentury se svými pobočkami v  Deggendorfu, Starubingu, Regensburgu, Pasově a Mnichově. Dále spolupracuji se 2 pracovními agenturami z německého Saska a Thüringen – oblast Chemnitz, Drážďan a Erfurtu.
 1. Jak vypadá práce přes pracovní agenturu – pracovní agentura (vždy německá) bude Vaším zaměstnavatelem a bude Vás přidělovat na práci ke konečnému zaměstnavateli
 1. V kanceláři v Dobršíně (u Sušice) - nebo telefonicky - proběhne 1. konzultace, seznámení se s možnostmi zaměstnání, vyplnění nutných dat do „Profilu uchazeče“, informace o nutných dokladech, životopisu a informativní ověření znalosti německého jazyka. Konzultaci je možné provést i „na dálku“ prostřednictvím aplikace SKYPE, WhatsApp, Microsoft Teams apod.
 1. Jednotliví uchazeči si vyberou z nabídky aktuálních pracovních míst vhodné místo nebo upřesní svůj požadavek na konkrétní pracovní uplatnění – viz.také: zde – akční nabídka.

 2. Konečný personální pohovor (výběru uchazeče) proběhne v pobočce příslušné pracovní agentury nebo u konečného zaměstnavatele.
 1. Pracovní místa jsou nabízena zejména v oblastech mimo denní dojezd – ubytování zajistí agentura. V menší míře v  příhraniční oblasti – tedy s možností denního dojíždění,

 2. Pracovní smlouva je s pracovní agenturou vždy uzavřena na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců. Zkušební doba u ostatních zaměstnavatelů je rovněž 6 měsíců.

 3. Pracovní podmínky včetně odměňování jsou v pracovní agentuře řízeny podle pravidel spolkového svazu pracovních agentur (BAP, iGZ, DGB)

 4. Podle těchto pravidel je práce rozdělena do 9 tarifních skupin podle náročnost práce. Pro r.2024 platí následující min. hodinové tarify (v Eurech) - brutto:

  1. Celé Německo – jednotný tarif

   od 1.1.2024                                                                           

  E1     13,50                     

  E2a   13,80                     

  E2b   14,15                     

  E3     15,06

  E4     15,92

  E5     17,85                                   

  E6     19,82

  E7     23,06

  E8     24,69

  E9     25,89   

  K této tarifní mzdě mohou být vypláceny ještě oborové příplatky (je to závislé na oboru, ve kterém je zaměstnavatel činný), případně příplatky na dojíždění, ubytování apod.

 5. Minimální mzda u ostatních zaměstnavatelů – mimo pracovní agentury - /podle nařízení spolkové vlády/ je od 1.1.2024    12,41 EUR/hod  brutto – může být zvýšena v jednotlivých oborech na základě dohody odborových centrál.
  MiniJob – hranice pro minijob je v r.2024      538 Eur za měsíc

 6. Pro práci jak v pracovní agentuře, tak i jednotlivých zaměstnavatelů je většinou vyžadována základní znalost němčiny – požadovaná znalost je závislá od významu pracovní pozice a také podle posouzení zaměstnavatele. Většinou je požadována znalost podle evropského hodnocení na úrovni A1/A2, nebo vyšší (B1 až C2).

 7. Další podmínkou je - ve většině případů - vlastní auto a řidičský průkaz uchazeče – pro zajištění flexibility pracovníka.

 8. V pravidelném intervalu obdrží uchazeči e-mailem aktuální seznam pracovních pozic.

 9. Pro zprostředkování práce je nezbytně nutné zaslat nejprve vyplněný „Profilový dotazník“, který jste obdrželi současně s touto informací. Bez tohoto dotazníku nelze zahájit jakékoli zprostředkování práce – pokud máte životopis v němčině, tak jej zašlete také.

 10. Další informace je možné obdržet přímo v kanceláři zprostředkovatele práce (Dobršín 63, 342 01 Sušice) - nebo telefonicky..

 

Tip: Jako doplňkovou službu mohu nabídnout zpracování akčního životopisu včetně překladu do němčiny - zde

 

 

Nahoru - zde