Úvodní stránka » Informace - postup při zprostředkování práce

Rámcové informace pro zprostředkování práce

 

 1. Zprostředkování práce provádím na základě povolení GŘ Úřadu práce České republiky – viz zde - po zadání jména „Antonín Polanka“ do názvu
 1. Za zprostředkování zaměstnání ve smyslu zák.435/2004 Sb, §14 a §58 není od fyzické osoby požadována žádná úhrada
 1. Zprostředkování práce provádím pro pracovní agentury zejména z Bavorska, ale také ze Saska a Duryňska (Thüringen) a také přímo pro konečné zaměstnavatele. Hlavními partnery jsou pracovní agentury se svými pobočkami v  Deggendorfu, Starubingu, Regensburgu, Pasově a Mnichově. Dále spolupracuji se 2 pracovními agenturami z německého Saska a Thüringen – oblast Chemnitz, Drážďan a Erfurtu.
 1. Jak vypadá práce přes pracovní agenturu – pracovní agentura (vždy německá) bude Vaším zaměstnavatelem a bude Vás přidělovat na práci ke konečnému zaměstnavateli
 1. V kanceláři v Sušici /nebo telefonicky/ proběhne 1. konzultace, seznámení se s možnostmi zaměstnání, vyplnění nutných dat do „Profilu uchazeče“, informace o nutných dokladech, životopisu a informativní ověření znalosti německého jazyka. Konzultaci je možné provést i „na dálku“ prostřednictvím aplikace SKYPE.
 1. Jednotliví uchazeči si vyberou z nabídky aktuálních pracovních míst vhodné místo nebo upřesní svůj požadavek na konkrétní pracovní uplatnění – viz.také: zde – akční nabídka.

 2. Konečný personální pohovor (výběru uchazeče) proběhne v pobočce příslušné pracovní agentury nebo u konečného zaměstnavatele.
 1. Pracovní místa jsou nabízena zejména v oblastech mimo denní dojezd – ubytování zajistí agentura. V menší míře v  příhraniční oblasti – tedy s možností denního dojíždění,

 2. Pracovní smlouva je s pracovní agenturou vždy uzavřena na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců. Zkušební doba u ostatních zaměstnavatelů je rovněž 6 měsíců.

 3. Pracovní podmínky včetně odměňování jsou v pracovní agentuře řízeny podle pravidel spolkového svazu pracovních agentur (BAP, iGZ, DGB)

  1. Podle těchto pravidel je práce rozdělena do 9 tarifních skupin podle náročnost práce. Pro r.2020 platí následující hodinové tarify (v Eurech) - brutto:

   Tarifgebiet West
   –    Tarifgebiet Ost -       celé Německo – jednotný tarif
      
   od 1.10.2020                   od 1.10.2020                       od 1.04.2021                      

  E1     10,15                      10,10                                    10,45

  E2a   10,82  E2b 11,38    10,42 E2b 10,98                   11,15  E2b 11,72     

  E3     12,42                      11,93                                    12,79

  E4     13,13                      12,62                                    13,53

  E5     14,83                      14,26                                    15,27

  E6     16,69                      16,06                                    17,19

  E7     19,48                      18,72                                    20,07

  E8     20,97                      20,13                                    21,60

  E9     22,12                      21,24                                    22,79

  K této tarifní mzdě mohou být vypláceny ještě oborové příplatky (je to závislé na oboru, ve kterém je zaměstnavatel činný), případně příplatky na dojíždění, ubytování apod.

 4. Minimální mzda u ostatních zaměstnavatelů /podle nařízení spolkové vlády/ je od 1.1.2021 do 30.6.2021 9,50 Eur/hod – brutto a od 1.7.2021 do 31.12.2021  9,60 EUR/hod.

 5. Pro práci jak v pracovní agentuře, tak i jednotlivých zaměstnavatelů je většinou vyžadována základní znalost němčiny – požadovaná znalost je závislá od významu pracovní pozice a také podle posouzení zaměstnavatele. Většinou je požadována znalost podle evropského hodnocení na úrovni A1/A2, nebo vyšší (B1 až C2).

 6. Další podmínkou je vlastní auto a řidičský průkaz uchazeče – pro zajištění flexibility pracovníka.

 7. V pravidelném intervalu obdrží uchazeči e-mailem aktuální seznam pracovních pozic.

 8. Pro zprostředkování práce je nezbytně nutné zaslat nejprve vyplněný „Profilový dotazník“, který jste obdrželi současně s touto informací. Bez tohoto dotazníku nelze zahájit jakékoli zprostředkování práce – pokud máte životopis v němčině, tak jej zašlete také.

 9. Další informace je možné obdržet přímo v kanceláři zprostředkovatele práce v Sušici, ul. T.G.Masaryka č.127 – 2.patro č.dveří 302 nebo na telefonem.

 

 

Tip: Jako doplňkovou službu mohu nabídnout zpracování akčního životopisu včetně překladu do němčiny - zde

 

 

Nahoru - zde